Hạt giống cải bẹ xanh mỡ Cao Sản

Giá: 12,000 VNĐ

  • Cây sinh trưởng mạnh và phát triển tốt. Cây lớn, cao 25-40cm. Bẹ đẹp. Lá màu xanh mỡ, thịt dày. Phẩm chất ngon, không xơ, độ nồng thấp, không trổ ngồng.
  • Khoảng cách trồng: 20 x 20 cm.
  • Thu hoạch: 30-35 ngày SG. Năng suất cao.

Hết hàng

Mã: MĐ-BEXANH Danh mục:

Mô tả

  • Cây sinh trưởng mạnh và phát triển tốt. Cây lớn, cao 25-40cm. Bẹ đẹp. Lá màu xanh mỡ, thịt dày. Phẩm chất ngon, không xơ, độ nồng thấp, không trổ ngồng.
  • Khoảng cách trồng: 20 x 20 cm.
  • Thu hoạch: 30-35 ngày SG. Năng suất cao.