1. Đổi trả sản phẩm:

Nội dung: Đổi trả sản phẩm cũ do sai kích thước

– Điều kiện áp dụng: Sai kích thước đặt hàng do nhân viên Hymuoi đóng gói sai kích thước.

– Thời hạn: Trong vòng 7 ngày 

– Lưu ý: Trong điều kiện khách hàng đặt kích thước và Hymuoi giao hàng sai, Hymuoi sẽ chịu 100% phí đổi trả hàng cho khách hàng.

(Hymuoi có quyền từ chối đổi cho Khách hàng nếu sản phẩm bị hư hỏng do bất kỳ lý do nào)

2. Thay đổi hàng hóa

– Điều kiện áp dụng:

+ Hàng hóa còn nguyên vẹn khi về chuyển kho Hymuoi.

+ Hymuoi có quyền từ chối đổi cho Khách hàng nếu sản phẩm bị hư hỏng do bất kỳ lý do nào.

– Thời hạn: 7 ngày từ khi KH nhận được sản phẩm.

– Phạm vi áp dụng: Đổi một sản phẩm khác.

– Lưu ý: Khách hàng chịu toàn bộ phí vận chuyển phát sinh trong quá trình đổi hàng hóa.

3. Hoàn tiền

– Nội dung: Hoàn trả tiền hàng đặt hàng

– Điều kiện áp dụng:

+ Hàng hóa lỗi, hư hỏng khách hàng áp dụng chính sách trả hàng.

– Thời gian hoàn tiền:7 ngày từ ngày Hymuoi nhận được hàng hoàn trả.